Palvelut

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut voivat sisältää verkon ja verkon palveluiden nykytilan kartoituksen, verkon kilpailutusten valmistelu, kilpailutuksissa tukeminen, verkon muutosten tai laajennusten suunnittelu sekä dokumentoinnin suunnittelun.

 

Verkonvalvontapalvelu

Verkon- ja palveluiden valvonta on tärkeä osa yritystoiminnan jatkuvuuden seurantaa. On tärkeää tietää miten omat palvelut ja verkkolaitteet toimivat jotta pystytään reagoimaan ennakoivasti tai ongelman alkaessa paikantamaan ongelma mahdollisimman nopeasti. Lisäksi on tärkeää pystyä hallitsemaan verkon aktiivilaitteiden konfiguraatioita.

Verkonvalvontaa toteutetaan päälläolovalvonnalla, laatuvalvonnalla, liikennemäärien mittauksella sekä laitteiden paikannuksella. Lisäksi sivutuotteena tulee aktiivilaitteiden  Tuotteemme ovat laiteriippumattomia jolloin monitoimittajaympäristöt saadaan helposti valvottua.

 

Ylläpito- ja raportointipalvelut

Ylläpitopalveluista luodaan asiakaskohtaisesti sopiva malli. Ylläpitopalvelut voivat sisältää verkonvalvontaa, hälytyksiin reagointia etänä, järjestelmien ylläpitoa, raporttien tuottamista valvontajärjestelmistä sekä raporttien analysointia ja reagointia.

 

Haavoittuvuustestaus

Haavoittuvuustestauspalvelu tarkastaa järjestelmäsi haavoittuvuudet hyväksikäyttäen julkisesti saatavilla olevia haavoittuvuustestejä. Palvelu tuottaa automaattisen raportin. Lisäpalveluna on mahdollista tilata myös raportin analysointi.