Valvonta

Verkon ja palveluiden valvonta on tärkeä osa yritystoiminnan jatkuvuuden seurantaa. On tärkeää tietää miten omat palvelut ja verkkolaitteet toimivat jotta pystytään reagoimaan ennakoivasti tai ongelman alkaessa paikantamaan ongelma mahdollisimman nopeasti. Lisäksi on tärkeää pystyä hallitsemaan verkon aktiivilaitteiden konfiguraatioita. Verkonvalvontajärjestelmän raporteista pystyy todentamaan myös ostopalveluiden toimivuuden.

Verkonvalvonta toteutetaan päälläolovalvonnalla, laadunvalvonnalla, liikennemäärien mittauksella sekä laitteiden paikannuksella. Lisäksi tuotteilla on mahdollista toteuttaa verkon aktiivilaitteiden hallinta sekä olosuhteiden valvonta. Tuotteemme ovat laiteriippumattomia, jolloin monitoimittajaympäristöt saadaan helposti valvottua ja hallittua. Verkonvalvonta- ja hallintajärjestelmissä luotamme OpenSource-pohjaisiin järjestelmiin.

Verkonvalvontajärjestelmien asiantuntijapalvelu sisältää sekä uuden järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen että olemassa olevan verkonvalvontaympäristön kartoittamisen ja kehittämisen.

Palvelun tuottamisessa käytetään yleisesti tunnettuja ja luotettavia OpenSource käyttöjärjestelmiä sekä verkonvalvontatuotteita. Tällaisia tuotteita ovat Nagios, Netdisco, Observium ja NFSen. Lue lisää tuotteista.

Ota yhteyttä!